Hình ảnh SHALOM trang trí bong bóng tại trường quốc tế Wellspring nhân dịp tổng kết năm học.

Mời bạn đánh giá